O MeDiMed

Ústav výpočetní techniky Masarykovy univerzity spolupracuje od roku 1999 s řadou nemocnic v zavádění informačních a komunikačních technologií v oblasti pořizování, přenosu, dlouhodobé archivace a zobrazování digitálních medicínských obrazových informací. Spolupráce představuje řadu koordinovaných aktivit a projektů, které vedly k vybudování rozsáhlého archivu medicínských obrazových informací a jejich zpřístupnění prostřednictvím počítačové sítě. Informace se získávají v běžném provozu z diagnostických zařízení, jako např. ultrazvuku, digitálního mamograuf, magnetická rezonance, CT, RTG a řady dalších. Projekt MeDiMed vytváří podmínky k co nejširšímu zpřístupnění a výměně těchto medicínských obrazových dat, která vznikají nebo již existují, avšak zatím se využívají pouze v omezeném rozsahu nebo pouze krátkodobě (bez archivace), a to s využitím stávajících prostředků a vybavení zdravotnických zařízení

Cílem projektu MeDiMed je využít možností současných informačních technologií a lékařské informatiky jak pro zvýšení kvality medicínské operativy a lékařské péče, tak i zlepšení podmínek pro medicínský výzkum a výuku studentů.

Aktivity v rámci projektu směřují do tří oblastí

  • výuka a výzkum v oblasti medicínských obrazových informací,
  • výměna medicínských obrazových informací mezi zdravotnickými zařízeními,
  • podpora rutinních procesů v oblasti zpracování medicínských obrazových dat (např. akvizice, zpřístupnění, spolehlivá dlouhodobá archivace).

Historie projektu MeDiMed

Jako základ archivu byl koncem roku 1999 pořízen systém PACS (Picture Archiving Communication System) pro zpracování, přenos a archivaci obrazových dat (statických i dynamických) v reálném čase; v témže roce došlo také k připojení prvních modalit typu ultrazvuk. Jednalo se o propojení pracovišť v rámci Fakultní nemocnice Brno (lokalit Obilní trh - porodnice a Černopolní - dětská nemocnice). Přenos dat mezi těmito lokalitami začínal na vyhrazené síti na technologii ATM a později byl přesunut na vyhrazená vlákna Brněnské akademické počítačové sítě.

Jedním z prvních klíčových výsledků projektu bylo dosažení shody mezi všemi spolupracujícími subjekty o nutnosti používání standardu DICOM; tím byla podpořena snaha nemocnic, aby nově pořizovaná diagnostická zařízení byla již vybavena tímto rozhraním. V druhé polovině roku 2000 došlo k připojení magnetické rezonance, a to ve Fakultní nemocnice u Sv. Anny. Toto zařízení bylo první, které již výstup DICOM obsahovalo. V roce 2001 byly v Masarykově onkologickém ústavu postupně připojovány další modality vybavené DICOM rozhraním; jednalo se o digitální mamograf, počítačový tomograf a tři ultrazvuky.

Významným výsledkem roku 2001 bylo vybudování centrálního serverového pracoviště archivu v zajištěné části nového počítačového sálu Ústavu výpočetní techniky Masarykovy univerzity (ÚVT) na Botanické 68a (samotný sál i s pracovištěm byl oficiálně otevřen 6.prosince 2001). Vzhledem k potřebě maximálního zabezpečení citlivých dat na serverech a archivačních zařízeních bylo pracoviště instalováno v samostatné fyzicky oddělené a uzamčené sekci sálu.

V lednu 2002 byl na ÚVT zahájen rutinní provoz řešení MeDiMed. Naprosto klíčovou podmínkou realizace tohoto projektu byla existence spolehlivé vyhrazené vysokorychlostní počítačové sítě propojující lokality všech spolupracujících zdravotnických zařízení. Toto řešení je pilotním projektem v tom smyslu, že medicínské informace jsou ukládány mimo areál nemocnice a jejich dostupnost zajišťuje spolehlivá počítačová síť.

Od roku 2003 je do řešení MeDiMed připojena většina brněnských nemocnic. Současně se do projektu začaly zapojovat i vzdálené fakultní a okresní nemocnice v rámci ČR.

Schéma topologie vyhrazené sítě sloužící pro projekt MeDiMed

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info