Radiologické komunikační centrum ReDiMed

ReDiMed je systém určený pro přenos obrazové dokumentace pacientů mezi zdravotnickými zařízeními. Systém umožňuje posílání snímků a popisů vyšetření ve formátu DICOM (Digital Imaging and Communacition in Medicine). K posílaným snímkům je možné navíc přiložit libovolné další soubory (např. dokumenty, prezentace).

Systémem je zabezpečena správa přenosu a garance, že přenášené údaje nebudou na centrálním serveru ReDiMed smazány dříve, než budou úspěšně přijaty a dekódovány u adresáta. Přenos na server nebo ze něj je obnovitelný. To znamená, že po případném dočasném přerušení internetového připojení je spojení obnoveno a přenos pokračuje tam, kde byl přerušen. V případě krátkodobých výpadků spojení je přenos obnoven bez zásahu uživatele. Přenášená data se automaticky bezeztrátově komprimují, čímž se ušetří až 50% přeneseného objemu.

Přenos je chráněn asymetrickým šifrováním, to znamená, že údaje dokáže rozšifrovat jen adresát. Jakékoliv informace o pacientech není možné získat ani v případě odposlechu síťové komunikace nebo útoku na centrální server ReDiMed, protože přenášené údaje a snímky se rozšifrují až u adresáta. Autenticita přenášených dat je ověřována prostřednictvím digitálních podpisů, čímž se vyloučí posílání a příjem podvrhů. Na serveru je udržována databáze autorizovaných klientů a jedině jim je umožněn přístup k datovým schránkám.

Další vlastnosti systému

  • šifrované jsou všechny údaje a z důvodu zvýšení stupně ochrany osobních údajů není možné posílání nechráněných a nepodepsaných údajů,
  • komunikace je možná mezi libovolnými dvěma klienty, bez možnosti sledování této komunikace ostatními klienty Radiologického komunikačního centra ReDiMed.