Radiologické komunikační centrum ReDiMed

ReDiMed je systém určený pro přenos obrazové dokumentace pacientů mezi zdravotnickými zařízeními. Systém umožňuje posílání snímků a popisů vyšetření ve formátu DICOM (Digital Imaging and Communacition in Medicine). K posílaným snímkům je možné navíc přiložit libovolné další soubory (např. dokumenty, prezentace).

Systémem je zabezpečena správa přenosu a garance, že přenášené údaje nebudou na centrálním serveru ReDiMed smazány dříve, než budou úspěšně přijaty a dekódovány u adresáta. Přenos na server nebo ze něj je obnovitelný. To znamená, že po případném dočasném přerušení internetového připojení je spojení obnoveno a přenos pokračuje tam, kde byl přerušen. V případě krátkodobých výpadků spojení je přenos obnoven bez zásahu uživatele. Přenášená data se automaticky bezeztrátově komprimují, čímž se ušetří až 50% přeneseného objemu.

Přenos je chráněn asymetrickým šifrováním, to znamená, že údaje dokáže rozšifrovat jen adresát. Jakékoliv informace o pacientech není možné získat ani v případě odposlechu síťové komunikace nebo útoku na centrální server ReDiMed, protože přenášené údaje a snímky se rozšifrují až u adresáta. Autenticita přenášených dat je ověřována prostřednictvím digitálních podpisů, čímž se vyloučí posílání a příjem podvrhů. Na serveru je udržována databáze autorizovaných klientů a jedině jim je umožněn přístup k datovým schránkám.

Další vlastnosti systému

  • šifrované jsou všechny údaje a z důvodu zvýšení stupně ochrany osobních údajů není možné posílání nechráněných a nepodepsaných údajů,
  • komunikace je možná mezi libovolnými dvěma klienty, bez možnosti sledování této komunikace ostatními klienty Radiologického komunikačního centra ReDiMed.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info