Servis ReDiMed

  • Servis ReDiMed je automaticky spouštěný program u klienta, který zabezpečuje komunikaci (přenos zašifrovaných snímků),
  • Servis ReDiMed je plně automatizovaný a může fungovat bez zásahu uživatele,
  • Servis ReDiMed umožňuje jednoduchou integraci služeb Radiologického komunikačního centra do jiných systémů v rámci konkrétního zdravotnického zařízení.

Konzola ReDiMed

  • prostřednictvím uživatelského rozhraní, Konzoly ReDiMed, je možné odesílat, přijímat a procházet obrazovou dokumentaci (snímky) pacientů, jakož i sledovat průběh jednotlivých procesů,
  • Konzola ReDiMed umožňuje sledovat zasílání obrazových dat přímo z DICOM kompatibilních prohlížečů.

Příklady použití

  • celé zdravotnické zařízení užívá jednu softwarovou instalaci Servisu ReDiMed na počítači přístupném celému zařízení, všichni pracovníci tohoto zdravotnického zařízení vystupují navenek jako jedna instituce,
  • radiolog pracující samostatně doma má nainstalovanou na svém počítači softwarovou Konzolu ReDiMed a softwarový Servis ReDiMed. Takové domácí pracoviště radiologa pak vystupuje jako jedna instituce.


Pozn.: Institucí se chápe libovolné pracoviště spravované jednou softwarovou instalací Servisu ReDiMed.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info